Omskæring Giver Barnet Smerter

The Circumcision by Vincenzo Catena

Når en rituel omskæring foretages i hospitalsregi, gives der oftest fuld bedøvelse. Dels sikrer det bedst barnet mod operationssmerten, og dels sikrer det til en vis grad mod angsten hos barnet og problemerne med at få et lille barn til at ligge stille under operationen.

Man kan også vælge en lokalbedøvelse i form af for eksempel en penisblokade, der anlægges ved et stik ved roden af penis. Det er smertefuldt ved anlæggelsen, men korrekt lagt giver det en god smertelindring ifølge de fleste opgørelser.

Overfladebedøvelse i form af for eksempel lokalbedøvende salve giver delvis hudbedøvelse, men de, der har foretaget punkturer og andre små indgreb i salvebedøvelse, ved, at den smertestillende effekt i bedste fald kan betegnes som en lindring. Der er under ingen omstændigheder tale om en egentlig smerteblokade.

Der er ingen formelle krav til bedøvelse i forbindelse med omskæring i Danmark og der er ingen opgørelser over anvendelsen af bedøvelse i forbindelse med indgrebene. Specielt ved vi ikke, hvordan smertelindring varetages, når operationen foretages udenfor hospitalsregi.

I USA har man i mange år foretaget indgrebene uden bedøvelse på det helt spæde drengebarn, og det har været en fremherskende myte, at spædbørn ikke føler samme smerte som større børn og voksne. Samme påstand ses desværre fremført selv af enkelte læger, når diskussionen kommer op. En international rapport om forebyggelse og behandling af smerter hos børn konkluderer imidlertid, at nyfødte udviser større målbare kropslige reaktioner på kirurgi end større børn og voksne, og de kræver i nogle tilfælde relativt større doser bedøvelse for at opnå samme smertedækning. Et spædbarn, der omskæres ubedøvet, reagerer med en pulsstigning på 50 % og en stigning i kroppens stresshormon cortisol på 3-4 gange normalt niveau.

Den umiddelbart synlige reaktion for den udenfor stående observatør er måske, at barnet stikker i et hyl, snapper efter vejret, og derefter slapper af; men selv om det spæde barn med sin reaktion ikke formår at få os til at fatte smerten, så reagerer barnets krop måleligt. At barnets krop heller ikke lige glemmer episoden viste en forskergruppe i et arbejde fra 1995. De fandt en kraftigere reaktion på rutinemæssig børnevaccination hos børn, der tidligere var omskåret uden bedøvelse.

Hvor ofte børn har smerter efter deres omskæringsoperation er beskrevet i et dansk arbejde fra 2000. Her angives 45 af 70 omskæringsopererede drengebørn at have haft smerter i 5-8 dage efter indgrebet.

Sår-og arvævsskrumpning ved urinrørets åbning

Sårdannelse ved urinrørets ydre åbning, menes blandt andet forårsaget af områdets kontakt med ammoniak fra barnets ble og er dermed et større problem for drengebørn, der ikke har forhuden til at beskytte penishovedet. Udover det umiddelbare ubehag for barnet, formoder man at denne sårdannelse på grund af den efterfølgende arvævsdannelse i området, er årsagen til, at omskårne drenge og mænd har en mindre diameter af urinrøret end ikke omskårne.

En amerikansk forskergruppe har undersøgt diameteren af urinrøret hos omskårne og ikke-omskårne drenge og fundet tydeligt mindre diameter hos de omskårne. Denne forskel er endnu større hos voksne mænd.

Det kunne se ud som om, omskæring indebær risiko for sårdannelse ved urinrørets udmunding, og at det videre kan give forsnævring af urinrøret. Det tyder også på, at forsnævringen yderligere forværres mod voksen alder.

Vandladningsproblemer

Risikoen for, at et drengebarn i den akutte fase efter en omskæringsoperation, ikke kan lade vandet, angives til ca. 20 %. Relevant orienteret vil vel de fleste forældrepar kunne reagere fornuftigt og henvende sig, hvis bleerne forbliver tørre efter operationen, men det vil oftest kræve indlæggelse af barnet. Er forældrene ikke ordentligt orienteret på grund af manglende omhu fra lægens side eller manglende forståelse fra forældrene på grund af for eksempel sprogbarriere vandladningsblokaden pågå uobserveret og blive meget risikabel.

Som enkeltstående beskrivelse berettes om en rituelt omskåret 13 dage gammel dreng, der indlægges med fyldt blære at føle over navlehøjde og vævsdød af penishovedet. Hans væskebalance er faretruende skæv. På intensiv behandling overlever han, men mister penishovedet og må efterfølgende reopereres på grund af urinrørsforsnævring.

En tilsvarende beskrivelse omtaler en 14 dage gammel dreng, der indlægges på grund af tiltagende maveomfang og opkastninger gennem 3 døgn. Han er rituelt omskåret på 8. dag, og har siden kun ladt vandet i dråber. Ved katerisation udtømmes 2,2 l urin. En gennemsnitsvandladning hos en voksen person andrager ca. 3 dl! Ofte skyldes vandladningsblokade efter omskæring en ukyndig og for stram bandagering eller smerter.