Om

Vi er imod barn omskæring. Mange berømte børnepasning eksperter og læger anbefaler mod omskæring. Omskæring er smertefuldt. Selvom mange siger anæstesi løser dette problem, gør det ikke. Der er risici forbundet med anæstesi, herunder dødsfald. Det er aldrig 100% effektiv, og nålestik selv er smertefuldt

Så vi vil ikke have det. Vi ønsker at stoppe det.

Foreningen mod Drengeomskæring

I Foreningen mod Drengeomskæring arbejder vi for at modvirke rituel omskæring af drenge. I et moderne retssamfund med respekt for barnets rettigheder bør man værne om barnets kropslige integritet. Ingen bør kunne foretage et operativt indgreb på et barn uden, at der er en medicinsk grund hertil.

Religiøse og kulturelle skikke kan ikke retfærdiggøre omskæring, som udsætter barnet for unødig smerte og frygt samt fjernelse af en naturlig del af legemet.

Omskæring bør kun finde sted, når barnet er gammelt nok til at forstå information om ulemper og fordele ved indgrebet og dermed selv kan foretage et valg.

Foreningen vil arbejde med oplysning om omskæring af drengebørn og belyse alle aspekter: religiøse, kulturelle, juridiske, medicinske og etiske. Gennem debat og dialog vil foreningen påvirke holdninger, der kan forebygge rituel omskæring.

Det er foreningens mål at få gennemført lovgivning, som forbyder rituel omskæring af drengebørn.